จับตามาตรการรัฐแก้ปัญหาปลอดภัยด้านการบิน หลัง FAA ลดอันดับมาตรฐานความปลอดภัยขนส่งทางอากาศไทย อ่านต่

ไทยถูกปรับลดอันดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านการขนส่งทางอากาศจากองค์กรการบินหลายองค์กรอย่างต่อเนื่อง อาจนำมาสู่การจำกัดการปฏิบัติการบินของสายการบินของไทยไปยังจุดหมายปลายทางหลายแห่งทั่วโลก ผลกระทบต่อภาพรวมอุตสาหกรรมการบินในปี 2558 คงจำกัด ทว่า ผลกระทบต่อสายการบินแต่ละรายคง แตกต่างกัน มองไปยังอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวคงมีไม่มากนัก หากแต่อาจส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงโอกาสการเติบโตของธุรกิจที่ให้บริการแก่สายการบิน

อ่านต่อได้ที่ : http://www.ryt9.com/s/bmnd/2319477